Voorschotten

Heeft u recht op een uitkering, maar heeft u die door omstandigheden nog niet ontvangen? Dan kan u van OCMW een voorschot krijgen, indien u dat nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Werkwijze

Uw maatschappelijk werker onderzoekt of u recht hebt op een voorschot. Als u de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot rechtstreeks terug.

Voorschot op onderhoudsgeld voor kinderen

Voor voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen kan u terecht bij de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de FOD Financiën.