Andere informatie nodig?

Project MIRIAM

Doel

OCMW Leuven wil alleenstaande moeders die een leefloon (of equivalent) ontvangen sterker maken. Met project MIRIAM helpt OCMW hen om:

  • Uit het sociaal isolement te geraken
  • Armoede te verminderen
  • Zich terug op de arbeidsmarkt te begeven

Het doel is om op 2 jaar tijd 30 vrouwen op weg helpen naar een zinvolle dagbesteding, werk of een langdurige opleiding. Het huidige project loopt van 01/01/2018 tot 31/12/2019 en krijgt financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds.

Verloop

Samenkomsten

De moeders komen regelmatig samen op dinsdag. Na een gezamenlijke lunch bespreken ze allerlei onderwerpen. Soms komt er een spreker, bijvoorbeeld een stadsmedewerker die de werking van de speelpleinen en open kamp uitlegt, een diëtiste over gezonde voeding, of een Lien Degol die stijladvies geeft.

Activiteiten

OCMW Leuven organiseert ook activiteiten voor de mama’s en hun kinderen. Zo hebben de kinderen andere sociale contacten dan enkel op school en kunnen ook de moeders er eens tussenuit.

Intensieve begeleiding

Naast de samenkomsten worden de deelnemende moeders intensief begeleid. OCMW ondersteunt hen op het vlak van opvoeding en begeleidt hen naar de diensten waar ze eerst niet geraakten of niet kenden.

Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het werkt. De vrouwen voelen zich op het einde van het project beter en hebben het gevoel terug controle te hebben over hun leven.