Pee & Nel

Basisschool Pee & Nel telt 183 leerlingen, waarvan de meerderheid (ongeveer 80%) indicatorleerlingen zijn. Zij hebben niet het Nederlands als thuistaal, leven van een vervangingsinkomen of hun moeder heeft geen diploma lager onderwijs. De kinderen hebben minder onderwijskansen. Een groot deel leeft in armoede, hebben het vluchtelingenstatuut, of kennen geen Nederlands. Ze vinden moeilijk toegang tot vrijetijdsvoorzieningen, het cultureel aanbod en de bib, en groeien op in een huis zonder boeken. Ze starten dus vaak met een achterstand. Bovendien hebben de ouders geen goed zicht op het belang van het kleuteronderwijs of de leermoeilijkheden van hun kind.

Pee & Nel wil ervoor zorgen dat ook deze kinderen alle kansen krijgen om aan het onderwijs deel te nemen en de eindtermen te bereiken. De school wil alle vormen van armoede wegwerken en gelijke kansen bieden voor alle leerlingen.