Kinderwerking Casablanca - De Casamobiel (2018)

Beschrijving actie

Kinderwerking Casablanca kocht de Casamobiel: een bakfiets vol spelmateriaal. Samen met de kinderen van de buurtwerking, gaan ze ermee naar andere kinderwerkingen en speelterreinen om activiteiten te organiseren. Zo willen ze 3 doelen bereiken: 

  • Meer samenwerking tussen de verschillende Leuvense kinderwerkingen 
  • De samenwerking met de omliggende scholen bevorderen 
  • Kinderen uit wijken bereiken die nergens aansluiting hebben met het vrijetijdsaanbod 

Door samen te spelen ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Ze krijgen respect voor elkaar en voor het materiaal, leren omgaan met anderen en krijgen meer inzicht in hun gevoelswereld. Bovendien is het belangrijk dat kinderen meer bewegen en buitenspelen.

Bijdrage Kinderarmoede

De Casamobiel zorgt voor een laagdrempelig en leuk vrijetijdsaanbod. Met de bakfiets kunnen ook kinderen uit de wijk die nog niet naar de kinderwerking komen makkelijker bereikt worden.  

Met de Casamobiel bezocht kinderwerking Casablanca al verschillende plaatsen zoals kinderwerking Hoogland, de Regenboogschool en Hal 5. Daarnaast was de mobiel ook regelmatig terug te vinden bij activiteiten georganiseerd door Buurtwerk Casablanca, zoals buurtfeesten en het speelplein.