Kinderwerking Fabota - laptops (2018)

Beschrijving actie

Kinderwerking Fabota kocht laptops aan om te gebruiken in de huiswerkklas. Op voorhand deden ze opzoekwerk naar educatieve websites die nuttig zijn bij het maken van huiswerk. Leren wordt zo leuker, en kinderen verbeteren tegelijk hun cognitieve en digitale vaardigheden, hun concentratie en hun fijne motoriek.

Bijdrage kinderarmoede

Het louter hebben van een laptop is niet voldoende om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen moeten gemotiveerd worden om de digitale wereld te ontdekken. Fabota laat hen de voordelen van het werken met laptops ervaren. 

Scholen verwachten steeds meer dat leerlingen het internet gebruiken om taken voor te bereiden. Door hen dagelijks met een laptop te laten werken, ontwikkelen de kinderen digitale vaardigheden. Dat verkleint het de digitale kloof.

Een getuigenis

Een van de kinderen: "Thuis is er geen laptop of computer. Ik ga naar de huiswerkklas van Fabota om online taken af te werken. Als ik dan iets niet weet, kan ik hulp vragen."